Ripse Overledenen

Voor een overzicht van personen die in De Rips zijn overleden en/of begraven of woonachtig waren in De Rips op het moment van overlijden moet je de onderstaande link aanklikken. Op een aantal bidprentjes zijn een of meer namen vermeld van familieleden van de overledene. Deze namen zijn ook vermeld in de database. Indien er geen overlijdensdatum bij de desbetreffende persoon is vermeld, betekent dit dat die persoon niet overleden is. Dat we deze personen toch vermelden heeft te maken met het feit dat er op deze manier makkelijker familieverbanden kunnen worden gelegd.

www.blikkenemmer.nl/bid/nl/index.html

 

Wil je reageren op het overzicht van de Ripse Overledenen, dan kun je dat doen via de tab "Contact" in de groene balk.