Herdruk boek 100 Jaar De Rips

Het boek 100 De Rips, uitgebracht op 8 december 2021, was een groot succes. Binnen enkele weken was het uitverkocht. Daarna kwamen toch nog heel veel vragen binnen van mensen die het boek graag wilden kopen. Daarom heeft het bestuur van D’n Blikken Emmer besloten om het boek te laten herdrukken.

 

Ondanks de flink gestegen papier- en drukprijzen en een beperkte oplage, kunnen wij het boek toch voor de aantrekkelijke prijs voor €30,- aanbieden.

 

U kunt medio eind maart in het bezit komen door overmaking van € 30,- op banknummer NL24 RABO 0136 1316 54 t.n.v. Heemkundekring D’n Blikken Emmer.

Onder vermelding ‘Boek 100 Jaar De Rips en uw naam, adres, postcode en woonplaats.
(Eventuele verzendkosten bedragen € 7.50 per boek).
 

Voor eventuele informatie

 

Bernard Ploegmakers.

Burgemeester van de Wildenberglaan 46  5764 RE De Rips

Telefoon 0623901706  of email bploegmakers@hetnet.nl


Hannie Ploegmakers

Berkmortel 45 5751 RJ Deurne

Telefoon 0614911623 of email hploegmakers@kpnmail.nl

 

Heb je aanvullende informatie? Klik dan hier!
Terug naar overzicht